Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken och kan tränga in i byggnader och ge upphov till…